1. כללי:

  1. בכוונת בית הספר לאנימציה וציור פריים ביי פריים (להלן: FBF)  לקיים תחרות הנותנת ביטוי קריאיטיבי בנושא הסרט "החתול של שרק – משאלה אחת ודי".
  2. היצירות שיוגשו יועלו יוצגו ויועמדו לבחירת צוות השופטים באמצעות דף הפייסבוק התחרות או בכל פלטפורמה אחרת אשר תיבחר על ידי FBF.
  3. ניתן להגיש יצירות בתחומים הבאים: ציור, עיצוב, מידול, אנימציה, סטורי בורד , פסל וכו'.
 2. תנאי השתתפות:

  1. המשתתף/ת בתחרות יהיה אזרח/ית מדינת ישראל או תושב קבע בה.
  2. היצירה המוגשת לתחרות היא פרי יצירתו המקורית של המגיש וכל הזכויות הקשורות בה, הינן בבעלותו הבלעדית. 
  3. FBF לא ,יישא בכל אחריות הנובעת מהפרה הקשורה בזכויות יוצרים או כל זכות אחרת הקשורה בעבודה שהוגשה לתחרות. 
  4. ההשתתפות בתחרות תאפשר לFBF את הזכות להציג ולפרסם את היצירות ולהציגן בכל אמצעי מדיה שהוא, לרבות אינטרנט, טלוויזיה ועיתונות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הפרסום ייעשה ללא תמורה כלשהיא למשתתף/ים בתחרות וללא הגבלת זמן, על פי שיקול דעתה הבלעדי של FBF. שימוש כאמור ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל ליוצר היצירה.
  5. המשתתף יהיה בעל הזכות ביצירתו.
  6. המשתתף אינו מפר כל זכויות קניין רוחני בקשר עם היצירה או פרסומה. 
  7. אין כל מניעה כי FBF יציג את היצירה לפי שיקול דעתה כמפורט להלן.
 3. הגשת מועמדות לתחרות:

  1. המשתתף רשאי להגיש את יצירתו עד תאריך סגירת התחרות(זאת בכפוף למפורסם על ידיי FBF בעמוד הרשמי של התחרות).
  2. על היצירה להיות בנושא התחרות בלבד.
 4. בחירת הזוכה:

  1. המקום הראשון בתחרות – קורס ציור ורישום / עיצוב דמויות / עקרונות האנימציה בפריים ביי פריים + ביקורת מקצועית של השופטים בתחרות על היצירה שהוגשה.
  2. המקום השני בתחרות – 50% הנחה על קורס ציור ורישום / עיצוב דמויות / עקרונות האנימציה בפריים ביי פריים + ביקורת מקצועית של השופטים בתחרות על היצירה שהוגשה.
  3. המקום השלישי – 20% הנחה על קורס ציור ורישום / עיצוב דמויות / עקרונות האנימציה בפריים ביי פריים + ביקורת מקצועית של השופטים בתחרות על הציור שהוגש.
  4. המקום הרביעי – ביקורת מקצועית של השופטים בתחרות על היצירה שהוגשה.
  5. המקום החמישי – ביקורת מקצועית של השופטים בתחרות על היצירה שהוגשה.
  6. כל משתתפי התחרות – 5% הנחה בהרשמה לכל אחד מקורסי פריים ביי פריים.
  7. כל הפרסים וההטבות תקפים לשלושה חודשים מיום האירוע.
 5. זכויות FBF:

  1. FBF  שומר לעצמו את הזכות לפסול השתתפות של משתתף או יצירה הפוגעת ברגשות הציבור.
  2. FBF  שומר לעצמו את הזכות לפסול השתתפות של משתתף או יצירה במידה והיוצר/ת עבר/ה על החוק או נקט בצעדים הפגעים ב FBF בעקיפין או במישרין.
  3. אין אפשרות לערער על החלטת חבר השופטים.
  4. שמות הזוכים יפורסמו בפומבי באתר ובדף הפייסבוק של FBF או בכל פלטפורמה אחרת אשר תיבחר על ידי FBF.
  5. הזוכים מתחייבים לשתף פעולה בכל פרסום הקשור לתחרות.
  6. במידה ומסיבה כלשהיא, FBF לא תוכל להעניק לזוכים את הפרסים כמתוכנן וכמצויין בסעיף 4, יזכה FBF את הזוכים בפרסים חלופיים.
 6. נהלים נוספים:

  1. FBF ידאג לפרסם באתר ובדף הפייסבוק של התחרות או בכל פלטפורמה אחרת אשר תיבחר על ידי FBF הודעה על תחילת התחרות, מועדי ההגשה וההודעה על הזוכים. 
  2. FBF, יהיה רשאי לתקן ולעדכן תקנון זה בכל עת. 

צרו קשר

צרו קשר