שני חלאבין אור- בוגרת אנימציית תלת מימדרון פולישוק- בוגר אנימציית תלת מימד